Pages

Popular Posts

Popular Posts

Total Pageviews

Popular Posts

Follow by Email

Thursday, September 8, 2011

Istana Sri Malai Mahawangsa

Inilah watikah dan titah yang DiPertuan Besar Paduka Shah Alam Tengku Khalifatullah Kamal Ashnawi Putra Al-Rashid Malikul Muqsith Syed Putra Alam Shah Amirul Mukminin @ Ratu Adil Raden Mas Prabhu Gusti Agung Ki Asmoro Wijoyo Adiputra Batara Guru adalah pemerintah Kerajaan Tripuranagara Sapta Buwana Suvarnabhumi, nyata dan ghaib. Adalah dengan ini titah Paduka Tuanku untuk melantik pembesar-pembesar istana dunia demi tugas-tugas Paduka dan Kerajaan Sri Malai Mahawangsa.

1) Yang DiPertuan Besar Pengeran Raden Adi Asmoro Kesumajaya Amirulmukminin Putra Zulkarnain Iskandar Shah bergelar Datok Rajadiraja Laksmana Brahma Nila Atama Geliga Alam Pemangku Nagara. Mulia Tuanku Mulia Diriku. Agum Tuanku.

2) Yang DiPertua Raden Hamantareja Maha Patih Arya Gandamana Resi Jarwada Susuhunan Tengku Khalifatul-Ad-Din Al-Rashidin Makdum Alam Putra Nilam Sari Indra Giri Kahyangan bergelar Tun Sri Nara Maharaja Lela Dewa Sakti Cakra Alam Patih Nagara. Sepakat Paduka Sentosalah Negara. Agum Tuanku.

3) Yang Agung Kanjeng Gusti Aria Primula Arduja Dewa Sakti Vahana Dewa Radja Siddha Prabhu Adipati Mangkunagara Sri Malai Mahawangsa bergelar Datok Sri Maharaja Sukhma Macan Laksmana Dewata Durga Nila Atama Pawana Punah Nagara Perisai Alam Adipati Nagara. Pecah Belapan Pecah Betiga Bahagia Paduka Bahagialah Rakyat Jelata. Agum Tuanku.

4) Yang Amat Termulia Paduka Sri Hantanagara Sang Nila Palawa Dewata Sakti Pangeran Raden Tengku Amar Asmanayana Chahaya Putra Sri Bala Laksamana Dewata Agung Ki Vikrama Jaya bergelar Tun Raja Laksamana Adisesa Putra Aryana Kahyangan Sri Mahawangsa Junjung Alam Laksamana Nagara. Setitik Darah Menitik Se Alam Ku Titik Demi Tuanku. Agum Tuanku.

5) Yang Agung Prabhu Gatikmaya Kulanagara Batara Manikmaya Sri Ananda Sakti Hamongkorat Hyama Tarji Kala Dewa Saka Sri Kahyangan Bupala Siddha bergelar Prabhu Kailasa Siddha Saivana Dharmaraja Diraja Mahapuram Hyokma Sukhma Alam Bendahara Nagara. Tenung Paduka Dalam Renung Ku. Agum Tuanku.

MULA CIPTA RUPA NYATA ASALNYA CIRI PADUKA RAJA, MEMULIAKAN MELAYU SELURUH DUNIA, SEKELIAN YANG GHAIB MAHUPUN NYATA, ASAL SASTRA KALAM PADUKA, SEKELIP MATA MENJADI ADA, CERITA MELAYU DI KALA PURBA, HIDUP KEMBALI DI KALA MULA.


No comments:

Post a Comment