Pages

Popular Posts

Popular Posts

Total Pageviews

Popular Posts

Follow by Email

Thursday, May 19, 2011

Continue...The Origin of the Malays

04. Malaiyahastinapuramkorusam

4.1. Malaiyahastinapuramkorusamantarikam
(Kenal sapta dvipa nagari, lautan wujud sekelian yang jadi, ilmu mengenal
akan kejadian illahi, tempat sekelian malaikati, jauhnya amat tiada
terperi, mengetahui akan ilmunya ini, dapatlah berhubung dengan
para rishi, pemegang ilmu berteknologi tinggi, tiadalah dapat kita
akali, kerana mereka ialah yang tua sekali, beruntung mereka
dapat ilmu ini.)

4.2. Malaiyahastinapuramkorusamkumarikandam
(Ini adalah mula manusia di bhumi, memberikan kenal asalnya bani,
mulanya di sunda terbitnya diri, asal manusia menjadi sandri,
mereka ini tidak serupa diri, kerana bukan bertanah lagi,
mengenal ilmu tahu mereka ini, dapat banyak munafaat
padanya diri, kerana mereka amatlah sakti,
tiada tidur tiada mati.)

4.3. Malaiyahastinapuramkorusamalengkavanam
(Ini adalah kisah si Rama dan Sita Devi, mengenal akan raksasa
di zaman ini, gagah perkasa hebat sakti, memiliki tamadun
yang tinggi, mengenal mereka bukanlah seperti kita ini,
mereka besar dan amatlah tinggi, jika faham akan keterangan
ini, boleh sakti seperti mereka ini.)

4.4. Malaiyahastinapuramkorusampatalasaptanam
(Tujuh petala langit yang teramat tinggi, penuh dengan
makhluk pelbagai peri, ada pula yang sombong ada yang
baik hati, bagi mengenal sejarah akan mereka ini,
mengetahui kehebatan kejadian illahi, berjuta tahun
dah berlalu pergi, mereka tetap masih menghuni,
hebat atas segala segi.)

4.5. Malaiyahastinapuramkorusamsatyanamaditvapuram
(Mula kahyangan satyanaputri, tempat sekelian asal roh
yang suci, di sini adanya pelbagai ahi, menjadi tempat
ada pula penghuni, di langit lima kerajaan berdiri,
menjadi melihat tembus ke bhumi, tiadalah manusia
boleh memahami, hanyalah jika akal berisi, akan
hikmah anugerah yang diberi, ini akan pengenalan
mereka ini, mengenal mereka sebagai pitri.)

4.6. Malaiyahastinapuramkorusmmalaiyalam
(Ini mula Kamulan asal negeri, asal mula Batara turun
ke bhumi, memiliki rakyat segala sekelian pribhumi,
bhumiputra awal menjadi sandri, dari haiwan binatang
dan peri, disumpahnya menjadi manusia batawi, inilah
kenal akan asalnya jadi, berbagai manusia yang ada
di muka bhumi.)

4.7. Malaiyahastinapuramkorusamekanekalokam
(Tujuh laluan di alam ini, lapisan ghaib itu adalah
banyak penghuni, dari yang rendah ke alam
yang tinggi, mengenal mereka upah diberi,
ada biasa ada yang dengki, melihat manusia
merosakkan diri, habislah pula kampung dan
sekelian negeri, manusia tidaklah nampak mereka
ini, mereka berguna jikalau bestari, boleh menikah
ataupun berbini.)

4.8. Malaiyahastinapuramkorusammayapadam
(Inilah surih manusia seni, rupa seperti bayang
tidak berbari, di angkasa hidup terapung diri,
mereka makhluk aneh sekali, boleh terbang
sana dan sini, banyak barang dicipta mereka ini,
ilmu yang ada tiada manusia miliki, mendapat
tahu alam mereka ini, jadi pelik diri sendiri.)

4.9. Malaiyahastinapuramkorusamkadalidhapuram
(Inilah perihal akan manusia buri, berkerajaan di
lautan selatan bhumi, besar kerajaan beribu
sandri, hebat mengenal mereka ini, bunian laut
dan jin peri, asal dulu hidup seperti kita ini,
berkalih zaman berubah diri, mereka masih ada
di sini, ilmu mereka amat sakti, berguna jika
dapat dikenali.)

5.0. Malaiyaadhisanatkumaram

5.1. (a) Malaiyaadhisanatkumaramaramapahnamajivanam
(Ini siddha empunya kerni, ilmu mengenali empat diri
berdiri, setiap sarung setiapnya sakti, inilah janni
tak mudah dimiliki, kerana perlu tapakan diri,
sehingga tiada nafsu haiwani, barulah suci sekelian
diri, baru ilmu dikenal menjadi erti.)

5.1. (b) Malaiyaadhisanatkumaramchaturchaturvaksanam
(Inilah siddha ratnavi, caturmukha chatur sakhti,
kasyaf mereka tiada halangi, melihat perut alam
tamprani, arif akan isi chakrawali, amat tinggi
usahanya ini, andai ilmu ini nak dimiliki.)

5.2. Malaiyaadhisanatkumaramsridewikartikieyanam
(Ini siddha siddhi prajapati, tujuh puteri menapah diri,
menjadi benih ilmu yang tinggi, menguasai alam lautan
lazuli, tiga lapis berada di bintang kartikel tersimpan
berkunci, akan ilmunya yang sakti ini, mendapatnya
susah sekali, hanyalah untuk jiwa yang besi.)

5.3. Malaiyaadhisanatkumaramchindaieyallam
(Ini adalah siddha kain yang sakti, pelbagai bentuk
bermacam ragi, semuanya amat hebat kebal dan sakti,
beruntung siapa dapat untuk dirinya boleh
menghidupkan yang telah mati, tiadalah rosak
tubuhnya diri, anugerah putri siddha devi.)

5.4. Malaiyaadhisanatkumaramlhailaadhimoolam
(Ini ialah siddha nilainya tinggi, transformasi akan
beribu diri, dari sebesar jagat sehingga ke seni,
halus dan ghaibnya tubuh akan menjadi, arupa
hikmah ia menjadi, seperti adam batara jawi,
mengetahui nama-nama illahi, tiadalah dikamus
manusia di bhumi.)

5.5. Malaiyaadhisanatkumarammahattattanam
(Ini adalah siddha menjadi aria segala manusia
di bhumi, guna penegak keadilan abadi, bukannya
pula menjadi penguasa yang amat keji, siddha ini
tahapnya amat tinggi, tunduk apa yang di langit
dan bhumi, jikalau dapat beruntung diri,
lama hidupnya amat sakti.)

5.6. Malaiyaadhisanatkumarameckatunggalalam
(Ini adalah siddha langit yang tinggi, tujuh loka
di kama dewi, tunduk sekelian bidadari,
tunduklah sekelian manusia jenawi, tunduk
sekelian hidup di bhumi, tembus melihat
tiadalah berselindung lagi, khazanah bhumi
dapat diwarisi.)

5.7. Malaiyaadhisanatkumaramgarudhaanyawatam
(Ini ialah siddha kuasanya pawani, menguasai
apa yang terbang tinggi, tiada pula halangan
bhumi direntasi, menjadi raja angkasa yang
sangat sakti, segala yang bersayap tunduk di
kaki, ini sakti hebat sekali, jika jujur dan bersih
hati, mudah sakti ini dimiliki.)

5.8. Malaiyaadhisanatkumarammahadewasriagninam
(Ini adalah sidha kahyangan indri, menjadi seperti
mereka ini, tubuh yang halus lagi teramat sakti,
mendewai sekeliannya alam satyai, mengetahui
sekelian langit yang tinggi, serta tahu hal yang
tersembunyi, di dalam perut bhumi.)

5.9. Malaiyaadhisanatkumaramadhisatkumaram
(Ini ialah siddha atas siddha, siddhi akan cahaya
suci, asalnya kembali terhadap anasir bhumi,
mereka yang dapat menguasai, jadi hebat dan
dikagumi, tunduk segala makhluk pada kemahuan
diri, apa saja diminta pasti menjadi.)

To be continued...

No comments:

Post a Comment