Pages

Popular Posts

Popular Posts

Total Pageviews

Popular Posts

Follow by Email

Wednesday, May 18, 2011

Continue...The Origin of the Malays

1.9. Malaiyanamdevarajapusam
(Ini ialah asal prajati, menjadi umbi sekelian sandri, belajar harus tiadalah henti,
kerana ini rahsia menjadi, siapa faham isinya diri, hanya ada nafsu yang keji,
devaraj itu tubuh yang suci, apabila noda tiada lagi, barulah sempurna jadinya
diri.)

2.0 Malaiyasanputrieayanam

2.1. Malaiyasanputrieayanammoolamdjivatnam
(Asalnya bija menjadi bendi, ia membentuk bindu akan sekelian sandri, mengenal
asal sekelian tendi, menjadi tiga titik berahi, ini mula adhi menjadi, belum ada
telurnya lagi sudah pun siap akan berdiri, belum ada rupa wujudnya lagi, ini ialah
mula sekelian diri, adhimoolam adam azali.)

2.2. Malaiyasanputrieyanambhumipartivam
(Ini adalah pati anjani bhumi, mula rupa mengambil safi, akan bentuk untuk
pertivi, kelak berupa sekelian diri, mula adam tabik sendiri, atas rasa diri
tersembunyi, di dalam anasir sir maknawi, baru mendapat jadinya apni,
imtuk bekalan hidup dan mati, di atas lingkaran sapta banawi.)

2.3. Malaiyasanputrieayanamtrilokamakayam
(Triloka asalnya mani trimurti, sugi segalanya hangatlah terperi, membentuk
ragi tiganya hari, akan ada tanda masuknya jawi, yang tahu akan ilmunya ini,
tahulah pula asal makhluk asali, tiga alam menyembah diri, akan titah langit
alhi, belum ada wujudnya izofi, hanya kalam cerita diri.)

2.4. Malaiyasanputrieayanamrisyaahayanam
(Terkumpul sekelian zat bestari, menjadi ia nahi paksinya diri, akan rahsia
awal nusawi, asal jadinya niat illahi, membentuk tubuh nama insani,
menjadilah pati sekelian sandri, bukanlah alang mengenal diri, ini adalah
rahsia sangat tersembunyi, hanya yang terang akal dan budhi, boleh bicara
akannya ini.)

2.5. Malaiyasanputrieayanamdwirupanama
(Ini ialah kitab dicari, dwirupa sri rupani, satu nama juanya diri, tetapi dua
di dalam khuldi, jadi dibicara akannya sandri, nescaya dapat ilham akali,
membuka rahsia pintunya ini, mendapat hidup langit dan juga bhumi,
sungguh nyata padpada-muni, tapi nyata lagi nukilan ini.)

2.6. Malaiyasanputrieayanamanamamam
(Sudah dikisah zat diapatri, ini sifat berulang jadi, akan menyebut kuasanya
begini, dalam rahsianya tertulis kawi, mereka yang faham nama azali,
dapat dipuja setiap hari, menjadi kekal nyawa arnapi, tiada hancur
badannya ini, selagi dikabul akan illahi, sampai kiamat tiada mati.)

2.7. Malaiyasanputrieayanamsaptaprajapatanam
(Tujuh budhi itu menjadi hati, akan manusia yang akalnya tinggi, ini surih
rahsia ilmu yang tinggi, mengenal akan pati chakrawala ini, jikalau dapat
rahsia ini, nescaya berkuasa di atas bhumi, tiada yang berani engkar titah
diberi, kerana inilah penunduk nafsi, bukan manusia yang ada ini, tapi
kuasa pembentuk pertivi.)

2.8. Malaiyasanputrieayanamsundayavanam
(Ini ialah merupakan ilmu membawa erti, akan kuasa awal brahmi, atas
pesada pengenalan diri, diri yang jadi tiada tandingi, ibarat loh aksara
jawi, dari sunda itu hidupnya sandri, fahamlah akan rahsia ini, tiadalah
tua diri sendiri, kerana asal sudah dikenal pasti, itu pati Melayu sejati.)

2.9. Malaiyasanputrieayanamchahyarupam
(Ini ialah merupakan kisah kalbi, punca cahaya dapat menerangi, siapa
yang tahu ilmunya ini, tembus mata sekelian negeri, tiada ruang menjadi
kendi, tiada buta akan hakiki, tahu akan asal segala jadi, pada nampak
matanya disinari, mereka yang dapat fahamnya ini, menjadikan mata
serupa matahari.)

3.0 Malaiyaidhasundayanam

3.1. Malaiyaidhasundayanamkosasutramayapadam
(Perihal daya alam yang tinggi, ianya diguna pakai dahulu lagi, mengenal
yang mana kuasa sejati, berguna untuk kelebihan diri, pernah menjadi
ibu bagi teknologi, manusia mencapai hakikat tertinggi, melebur badan
cara tanapi, sakti yang amat kekal abadi.)

3.2. Malaiyaidhasundayanamhariharamantayanam
(Ini adalah rahsia raja menanti, ingin kuasa memerintah hati, pasti tunduk
sandri akannya diri, memegang bagi chokmar rahsia sikunti, menjadi
segan akan makhluk duniawi, kerana segaknya ilmu perawi, inilah
Melayu ilmunya sakti, menjadilah gerun musuh nak mati, jika dapat
ilmu ini, jadinya diri bunuh tak mati.)

3.3. Malaiyaidhasundayanammithraksanam
(Inilah surih kuasa duniawi, atas anasir empat berdiri, mengenal mereka
membanting diri, untuk mereka yang tahu rahsia ini, tunduk anasir jin
dan peri, sekelian makhluk daripada anasir ini, mereka yang bertuah
jika mengerti, betapa dahsyat ilmunya ini, nukilan Melayu yang telah
sakti.)

3.4. Malaiyaidhasundayanampadmasakthanam
(Seru merupakan mainan surih ini, memujalah akan diri sendiri, sehingga
sakti seluruh sendi, tiada lut dimakan api, tiada lemas di lautan duniawi,
tiadalah hanyut arus pawani, tiadalah ditelan akannya bhumi, mereka
yang dapat ilmunya ini, nescaya gagah tidaklah terperi, musuh mudah
menerima mati, kerana rahsia ini hanya yang mengerti.)

3.5. Malaiyaidhasundayanampusapapasupatinam
(Ini adalah mantra hambaran ajukan sekelian para dewi, memujuk alam
menyembah bhumi, inilah rahsia nilainya tinggi, menjadi terkejar umat
duniawi, hilang akal lupakan diri, mahu yang nyata ataupun ghaibi,
inilah geliga citra mani, jadi pujaan rahsia sekelian sandri.)

3.6. Malaiyaidhasundayanamsatchittanandininam
(Surih ini ialah ilmu yang tinggi, memberi kenal makhluk yang akli,
kerana mereka mengenali, rahasia langit dan juga bhumi, menjadi sakti
beribu kali, tiada cela berseri-seri, akan budhi meliputi diri, menjadi
insan tatkalajadi, puja rahsia sinaran illahi.)

3.7. Malaiyaidhasudayanamkieruvanamantan
(Ini ilmu janganlah dicari, hancur andai alpanya diri, memegang tengkuk
sekelian ifriti, boleh membina apa yang dikehendaki, minta saja semua
menjadi, takutkan iman tidak kuat lagi, menjadi kafir diri sendiri, kerana
kuasa serupa illahi, nanti rugi diri sendiri.)

3.8. Malaiyaidhasundayanamkhotavhirananpuskaram
(Ramai usaha mencari akan ilmu ini, kerana hendak merajakan diri, di atas
nafsu bangsa duniawi, harus berkehendak jika ditunjuki, hati jika dimiliki,
akan hikmah tiada peri, takut anak cucu tak sedar diri, akibat mati ditelan
bhumi, nescaya ilmu hilang sendiri, awaslah bila memohonnya nanti.)

3.9. Malaiyaidhasundayanamagamanusantaram
(Mengenali asal manusia di bhumi, sangat sakti ngeri sekali, barang diminta
barang menjadi, inilah ilmu kalam arahi, disurih oleh sekelian dewa dan
juga dewi, dikumpul jadi khazanah indrani, siapa mahu mesti berani,
kerana ilmu tujuk kali mati, menjadi getar moksanya diri, dapat duduk
di alam illahi.)

To be continued...

No comments:

Post a Comment